Certifieringen enligt BF9K innebär att smedborn har ett kvalitets- miljö- och arbetsmiljösystem, som redovisar hur vi arbetar.  Systemet omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö  i syfte att förbättra och utveckla byggbranschens kvalitet.