Företaget med ansvar!

Sedan starten 2001 har vi levt med iden om att ni som kund är intresserad av helhetslösningar. Ni vill att det fungerar från start till mål, att rapporter och återkopplingar flyter, att den ekonomiska delen stämmer och att ni har en bra dialog med oss som entreprenör.


Vi gör vårt jobb med perspektivet hållbarhet – en kvalitet som är rätt för er som kund och rätt för miljön.
Vårt arbetsteam jobbar med yrkesstolthet och tar 100% ansvar för ditt projekt och utvecklar hela vår kompetens för att på effektivaste sätt lösa den uppgift ni behöver hjälp med.
Vi anpassar alltid vårt arbete så att er verksamhet kan fortgå med minimala störningar relaterad till storleken på uppdraget.
Givetvis är vi certifierade i de relevanta kvalitets- och miljösystemen BF9K för att garantera din trygghet. Förutom vår egen kompetens har vi ett brett nätverk av de bästa underentreprenörerna och leverantörerna samt mycket effektiva inköpskanaler.


Vi ser fram emot att få kontakt med dig för en dialog kring ditt entreprenadprojekt.

Projekt

 • Annedal
  Annedal Annedal Entreprenadform: GE Typ av projekt: Nyproduktion bostäder Genomförandetid: 2011-2013
 • TDC
  TDC TDC Entreprenadform: DE Typ av projekt: Byggnation Av reservkraftverk Genomförandetid: 2011-2012
 • Tranhalsarna
  Tranhalsarna Tranhalsarna Entreprenadform: DE Typ av projekt: Renovering av kontor Genomförandetid: 2012-2013
 • Bandhagen
  Bandhagen Bandhagen Entreprenadform: GE Typ av projekt: Nyproduktion bostäderGenomförandetid: 2012-2013