Smedborn Byggare ABGustaf den III Boulevard 42169 73  SolnaSweden
Smedborn Byggare AB bildades 2001 med ambitionen att vara en stark leverantör av byggtjänster i Storstockholm. Under de följande åren utvecklades bolagstrukturen och består nu av fler bolag i koncernen som samtliga ägs av samma moderbolag. De bygginriktade företagen är:…
Samtliga bolag helägs av Smedborn Fastighet och Invest. Under 2011 till 2014 genomfördes ett generationsskifte och ägarbilden breddades SMEDBORN BYGGARE Produktionsbolaget har idag ca 60 anställda varav43 Hantverkare. Bolaget har 2 affärsområden AO 1 Stomarbeten, kontor och bostäder AO 2 Entreprenader,…
Smedborn Byggare AB skall med engagemang och kompetens genomföra byggprojekt med egen personal inom Storstockholm. Kunder Smedborn genomför uppdrag främst gentemot professionella kunder. Entreprenader genomförs enligt AB-U, AB, ABT. Anställningar och avtal  Samtlig personal är anställda i bolaget och omfattas…

Projekt

 • Annedal
  Annedal Annedal Entreprenadform: GE Typ av projekt: Nyproduktion bostäder Genomförandetid: 2011-2013
 • TDC
  TDC TDC Entreprenadform: DE Typ av projekt: Byggnation Av reservkraftverk Genomförandetid: 2011-2012
 • Tranhalsarna
  Tranhalsarna Tranhalsarna Entreprenadform: DE Typ av projekt: Renovering av kontor Genomförandetid: 2012-2013
 • Bandhagen
  Bandhagen Bandhagen Entreprenadform: GE Typ av projekt: Nyproduktion bostäderGenomförandetid: 2012-2013