Organisation

Samtliga bolag helägs av Smedborn Fastighet och Invest. Under 2011 till 2014 genomfördes ett generationsskifte och ägarbilden breddades

SMEDBORN BYGGARE

Produktionsbolaget har idag ca 60 anställda varav43 Hantverkare. Bolaget har 2 affärsområden

  1. AO 1 Stomarbeten, kontor och bostäder
  2. AO 2 Entreprenader, GE, TE

SMEDBORN BYGGSERVICE

Servicebolaget har idag 3 st anställda och 1 st projektledare.

  • Entreprenader
  • Löpande Underhåll
  • Akuta Serviceåtgärder
  • Byggåtgärder i pågående verksamhet

 

MER INFO

 

Mer i denna kategori: « Affärsidé Historia »