Certifieringen enligt BF9K innebär att smedborn har ett kvalitets- miljö- och arbetsmiljösystem, som redovisar hur vi arbetar.  Systemet omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö  i syfte att förbättra och utveckla byggbranschens kvalitet.  

Projekt

 • Annedal
  Annedal Annedal Entreprenadform: GE Typ av projekt: Nyproduktion bostäder Genomförandetid: 2011-2013
 • TDC
  TDC TDC Entreprenadform: DE Typ av projekt: Byggnation Av reservkraftverk Genomförandetid: 2011-2012
 • Tranhalsarna
  Tranhalsarna Tranhalsarna Entreprenadform: DE Typ av projekt: Renovering av kontor Genomförandetid: 2012-2013
 • Bandhagen
  Bandhagen Bandhagen Entreprenadform: GE Typ av projekt: Nyproduktion bostäderGenomförandetid: 2012-2013